TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 3
HÙNG BIỆN TIẾNG ANH -  TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 3
HÙNG BIỆN TIẾNG ANH - TRƯỜNG THPT HỒNG NGỰ 3(18/01/2021)
      Thực hiện theo công văn số 1442 về việc hướng dẫn thể lệ cuộc thi Hùng biện tiếng anh tỉnh Đồng Tháp. Nay Trường THPT Hồng Ngự 3 ra lời kêu gọi toàn thể ...